Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Dokumenty spółki

Raporty okresowe

Ład korporacyjny

WZA

Akcjonariat

Władze spółki

Informacje finansowe

Raporty bieżące

2023

2023-12-12 Raport nr 34/2023 Zajęcie rachunków bankowych Spółki.
2023-12-11 Raport nr 33/2023 Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta.
2023-12-01 Raport nr 32/2023 Korekta raportu jednostkowego za III kw. 2022 opublikowanego w dniu 28.11.2022r.
2023-10-23 Raport nr 31/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 23 października 2023r.
2023-10-23 Raport nr 30/2023 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 23 października 2023r.
2023-10-04 Raport nr 29/2023 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2023"Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał".
2023-09-27 Raport nr 28/2023 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 października 2023 roku.
2023-09-27 Raport nr 27/2023 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2023 roku.
2023-09-26 Raport nr 26/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.
2023-09-20 Raport nr 25/2023 Rezygnacja Prezesa Zarządu.
2023-09-15 Raport nr 24/2023 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku.
2023-08-29 Raport nr 23/2023 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok.
2023-07-19 Raport nr 22/2023 Zamiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok.
2023-06-13 Raport nr 21/2023 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok.
2023-05-26 Raport nr 20/2023 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku.
2023-04-27 Raport nr 19/2023 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok.
2023-04-25 Raport nr 18/2023 Korekta raportu bieżącego nr 16/2023.
2023-04-18 Raport nr 17/2023 Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2022.
2023-04-13 Raport nr 16/2023 Zawarcie umowy ramowej o współpracy z CBRE GWS w zakresie realizacji usług OZE.
2023-03-21 Raport nr 15/2023 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie realizacji 30 farm fotowoltaicznych.
2023-03-03 Raport nr 14/2023 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2023 Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZA w dniu 01 marca 2023r.
2023-03-03 Raport nr 13/2023 Zmiany w Zarządzie Spółki.
2023-03-01 Raport nr 12/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 01 marca 2023r.
2023-03-01 Raport nr 11/2023 Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZA w dniu 01 marca 2023r.
2023-03-01 Raport nr 10/2023 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 01 marca 2023r.
2023-02-24 Raport nr 9/2023 Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022-2023.
2023-02-14 Raport nr 8/2023 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
2023-02-14 Raport nr 7/2023 Zawiadomienie o pośredniej zmianie stanu posiadania akcji.
2023-02-13 Raport nr 6/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. poniżej progu 5%.
2023-02-13 Raport nr 5/2023 Rejestracja akcji serii B6 w KDPW oraz podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.
2023-02-10 Raport nr 4/2023 Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 roku.
2023-02-09 Raport nr 3/2023 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2022r.
2023-02-03 Raport nr 2/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.
2023-01-26 Raport nr 1/2023 Terminy przekazania raportów okresowych w 2023 roku.

2022

2022-12-30 Raport nr 39/2022 Nabycie akcji w spółce z branży OZE.
2022-12-30 Raport nr 38/2022 Informacje uzyskane na podstawie art.69 ustawy o ofercie.
2022-12-30 Raport nr 37/2022 Zawarcie umowy objęcia akcji serii B6.
2022-12-23 Raport nr 36/2022 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. poniżej progu 5%.
2022-12-23 Raport nr 35/2022 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. poniżej progu 5%.
2022-12-22 Raport nr 34/2022 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. powyżej progu 20%.
2022-12-21 Raport nr 33/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 20 grudnia 2022r.
2022-12-20 Raport nr 32/2022 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 20 grudnia 2022r.
2022-12-16 Raport nr 31/2022 Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.
2022-11-24 Raport nr 30/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.
2022-11-22 Raport nr 29/2022 Zmiany w Zarządzie Spółki.
2022-11-07 Raport nr 28/2022 Zawarcie umowy objęcia akcji serii B6.
2022-08-30 Raport nr 27/2022 Przegląd opcji strategicznych.
2022-08-05 Raport nr 26/2022 Uzupełnienie do raportu nr 24/2022R- zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZA w dniu 01.08.2022R.
2022-08-01 Raport nr 25/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 01 sierpnia 2022r.
2022-08-01 Raport nr 24/2022 Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZA w dniu 01 sierpnia 2022r.
2022-08-01 Raport nr 23/2022 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 01 sierpnia 2022r.
2022-07-26 Raport nr 22/2022 Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego.
2022-07-11 Raport nr 21/2022 Korekta raportu bieżącego nr 20/2022- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA wraz z projektem uchwał.
2022-07-04 Raport nr 20/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA wraz z projektem uchwał.
2022-07-04 Raport nr 19/2022 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2022- Powołanie członka Rady Nadzorczej na nową kadencję na ZWZA w dniu 30 czerwca 2022r.
2022-07-01 Raport nr 18/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2022r.
2022-07-01 Raport nr 17/2022 Powołanie członka Rady Nadzorczej na nową kadencję na ZWZA w dniu 30 czerwca 2022r.
2022-07-01 Raport nr 16/2022 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 30 czerwca 2022r.
2022-06-28 Raport nr 15/2022 Ostateczna decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nałożenia na PGF SA kary pieniężnej.
2022-06-28 Raport nr 14/2022 Uzupełnienie materiałów przekazanych raportem bieżącym nr 13/2022 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF SA w dniu 30.06.2022r.
2022-06-02 Raport nr 13/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA wraz z projektem uchwał.
2022-06-02 Raport nr 12/2022 Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2022r.
2022-05-10 Raport nr 11/2022 Rejestracja zmian Statutu.
2022-05-10 Raport nr 10/2022 Zmiana siedziby Spółki.
2022-04-13 Raport nr 9/2022 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. poniżej progu 20%.
2022-04-01 Raport nr 8/2022 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie akcji w Spółce PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. poniżej progu 10%.
2022-03-30 Raport nr 7/2022 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.
2022-03-21 Raport nr 6/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 21 marca 2022r.
2022-03-21 Raport nr 5/2022 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA w dniu 21 marca 2022r.
2022-03-18 Raport nr 4/2022 Nabycie większościowego pakietu udziałów w spółce z branży OZE.
2022-03-18 Raport nr 3/2022 Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej.
2022-02-23 Raport nr 2/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.
2022-01-26 Raport nr 1/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

2021

2021-12-30 Raport nr 36/2021 Nałożenie kary pieniężnej przez KNF.
2021-12-29 Raport nr 35/2021 Zawarcie istotnej umowy oraz objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Sundragon S.A.
2021-11-03 Raport nr 34/2021 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA poniżej progu 20%.
2021-11-03 Raport nr 33/2021 Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA powyżej progu 5%.
2021-10-29 Raport nr 32/2021 Uruchomienie nowej strony internetowej Emitenta.
2021-10-28 Raport nr 31/2021 Korekta raportu bieżącego nr 30/2021 z dnia 22.10.2021r.-Zawarcie umów objęcia akcji serii B6 i podwyższenie kapitału zakładowego.
2021-10-22 Raport nr 30/2021 Zawarcie umów objęcia akcji serii B6 i podwyższenie kapitału zakładowego.
2021-10-08 Raport nr 29/2021 Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej.
2021-10-08 Raport nr 28/2021 Zakończenie działań związanych z listem intencyjnym dotyczącym zakupu podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi.
2021-10-08 Raport nr 27/2021 Rozwiązanie Porozumienia w sprawie możliwości finansowania inwestycji.
2021-08-05 Raport nr 26/2021 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi.
2021-07-30 Raport nr 25/2021 Rozwiązanie listu intencyjnego.
2021-07-01 Raport nr 24/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2021r.
2021-06-30 Raport nr 23/2021 Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej transakcji zakupu podmiotu z branży OZE.
2021-06-28 Raport nr 22/2021 Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZA w dniu 28.06.2021r.
2021-06-28 Raport nr 21/2021 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA w dniu 28.06.2021r.
2021-06-21 Raport nr 20/2021 Podpisanie umowy na realizację konstrukcji do budowy farm PV przez podmiot zależny od Emitenta.
2021-06-15 Raport nr 19/2021 Wykonanie umowy inwestycyjnej i zakup udziałów w spółce z branży OZE.
2021-06-15 Raport nr 18/2021 Uzupełnienie materiałów dotyczących ZWZA Spółki zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2021r.
2021-06-01 Raport nr 17/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA wraz z projektem uchwał.
2021-05-21 Raport nr 16/2021 Podpisanie umowy inwestycyjnej i zakup udziałów w spółce z branży OZE.
2021-04-28 Raport nr 15/2021 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki.
2021-04-23 Raport nr 14/2021 Informacja o podpisaniu Porozumienia w sprawie możliwości finansowania inwestycji.
2021-04-22 Raport nr 13/2021 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki.
2021-03-26 Raport nr 12/2021 Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta.
2021-03-25 Raport nr 11/2021 Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020- 2021.
2021-03-21 Raport nr 10/2021 Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu spółki K500 sp. z o.o.
2021-03-18 Raport nr 9/2021 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki
2021-02-19 Raport nr 8/2021 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
2021-02-18 Raport nr 7/2021 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki
2021-02-11 Raport nr 6/2021 Decyzja KDPW S.A. w sprawie podziału akcji PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.
2021-01-29 Raport nr 5/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
2021-01-20 Raport nr 4/2021 Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
2021-01-19 Raport nr 3/2021 Zmiany w Zarządzie Spółki
2021-01-11 Raport nr 2/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 11 stycznia 2021r.
2021-01-11 Raport nr 1/2021 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 11 stycznia 2021r.

2020

2020-12-21 Raport nr 24/2020 Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA zwołanego na dzień 11 stycznia 2021 roku
2020-12-17 Raport nr 23/2020 Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA zwołanego na dzień 11 stycznia 2021r.
2020-12-15 Raport nr 22/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał
2020-12-04 Raport nr 21/2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zastal S.A.
2020-11-18 Raport nr 20/2020 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zastal S.A.
2020-11-03 Raport nr 19/2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zastal S.A.
2020-10-19 Raport nr 18/2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zastal S.A.
2020-10-13 Raport nr 17/2020 Korekta raportu bieżącego nr 14/2020 "Powołanie członków Rady Nadzorczej Zastal SA"
2020-10-05 Raport nr 16/2020 Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej
2020-10-01 Raport nr 15/2020 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zastal S.A.
2020-09-14 Raport nr 14/2020 Powołanie członków Rady Nadzorczej Zastal SA.
2020-09-14 Raport nr 13/2020 Rezygnacja osoby nadzorującej
2020-08-06 Raport nr 12/2020 Rezygnacja osoby nadzorującej
2020-07-21 Raport nr 11/2020 Zawiadomienie w trybie art.69 o przekroczeniu 25% stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
2020-07-15 Raport nr 10/2020 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
2020-07-06 Raport nr 9/2020 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 01 lipca 2020r.
2020-07-01 Raport nr 8/2020 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Zastal SA na ZWZA w dniu 01 lipca 2020r.
2020-07-01 Raport nr 7/2020 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 01 lipca 2020r.
2020-06-29 Raport nr 6/2020 Korekta raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 05 czerwca 2020r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał
2020-06-16 Raport nr 5/2020 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA.
2020-06-05 Raport nr 4/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał
2020-04-23 Raport nr 3/2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019r.
2020-04-01 Raport nr 2/2020 Zmiany w Zarządzie Spółki
2020-01-30 Raport nr 1/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

2019

2019-12-03 Raport nr 16/2019 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2019-Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZA w dniu 28 czerwca 2019r.
2019-11-26 Raport nr 15/2019 Korekta raportu bieżącego nr 14/2019.Powołanie komitetu audytu
2019-11-26 Raport nr 14/2019 Powołanie komitetu audytu
2019-09-11 Raport nr 13/2019 Informacja dotycząca publikacji sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku
2019-07-02 Raport nr 12/2019 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2019r.
2019-06-28 Raport nr 11/2019 Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZA w dniu 28 czerwca 2019r.
2019-06-28 Raport nr 10/2019 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 28 czerwca 2019r.
2019-06-11 Raport nr 9/2019 Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
2019-06-11 Raport nr 8/2019 Wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
2019-05-31 Raport nr 7/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał
2019-05-24 Raport nr 6/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz scalenia akcji
2019-01-28 Raport nr 5/2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
2019-01-25 Raport nr 4/2019 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2019-01-22 Raport nr 3/2019 Rozwiązanie umowy na usługi audytorskie
2019-01-11 Raport nr 2/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 11 stycznia 2019 r.
2019-01-11 Raport nr 1/2019 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 stycznia 2019 roku

2018

2018-12-12 Raport nr 29/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał
2018-12-11 Raport nr 28/2018 Nabycie akcji własnych emitenta
2018-09-28 Raport nr 27/2018 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2018
2018-08-17 Raport nr 26/2018 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
2018-08-06 Raport nr 25/2018 Rezygnacja osoby zarządzającej
2018-07-31 Raport nr 24/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2018-06-25 Raport nr 23/2018 Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
2018-06-21 Raport nr 22/2018 Korekta raportu bieżącego w sprawie terminu zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
2018-06-18 Raport nr 21/2018 Wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
2018-06-18 Raport nr 20/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 18 czerwca 2018 r.
2018-06-18 Raport nr 19/2018 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2018 roku
2018-06-14 Raport nr 18/2018 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
2018-05-21 Raport nr 17/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał
2018-05-16 Raport nr 16/2018 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2017 roku
2018-04-30 Raport nr 15/2018 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS 2017
2018-04-27 Raport nr 14/2018 Zmiana stanu posiadania akcji
2018-04-27 Raport nr 13/2018 Zmiana stanu posiadania akcji
2018-04-25 Raport nr 12/2018 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 rok
2018-03-22 Raport nr 11/2018 Powołanie osoby nadzorującej
2018-03-22 Raport nr 10/2018 Rezygnacja osoby nadzorującej
2018-03-07 Raport nr 9/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 7 marca 2018 r.
2018-03-07 Raport nr 8/2018 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 marca 2018 roku
2018-02-13 Raport nr 7/2018 Zmiana stanu posiadania akcji
2018-02-08 Raport nr 6/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał
2018-02-07 Raport nr 5/2018 Podpisanie istotnych umów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Emitenta
2018-02-07 Raport nr 4/2018 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta
2018-02-07 Raport nr 3/2018 Podpisanie umów dotyczących objęcia akcji VI Emisji Emitenta
2018-02-01 Raport nr 2/2018 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Spółki
2018-01-30 Raport nr 1/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

2017

2017-10-26 Raport nr 14/2017 Powołanie osoby nadzorującej
2017-10-25 Raport nr 13/2017 Rezygnacja osoby nadzorującej
2017-10-17 Raport nr 12/2017 Rezygnacja osoby zarządzającej
2017-10-02 Raport nr 11/2017 Zawarcie umowy aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2017-09-25 Raport nr 10/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 25 września 2017 r.
2017-09-25 Raport nr 9/2017 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 września 2017 roku
2017-08-29 Raport nr 8/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał
2017-06-30 Raport nr 7/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2017 r.
2017-06-30 Raport nr 6/2017 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2017 roku
2017-06-26 Raport nr 5/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2017-06-02 Raport nr 4/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał
2017-05-19 Raport nr 3/2017 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2016 roku
2017-03-30 Raport nr 2/2017 Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2017-01-27 Raport nr 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

2016

2016-11-08 Raport nr 11/2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 r.
2016-08-26 Raport nr 10/2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2016 roku
2016-07-28 Raport nr 9/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-06-28 Raport nr 8/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 27 czerwca 2016 r.
2016-06-27 Raport nr 7/2016 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2016 roku
2016-06-01 Raport nr 6/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał
2016-05-17 Raport nr 5/2016 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 roku
2016-04-29 Raport nr 4/2016 Utworzenie klastra pod nazwą Polska Grupa Transportu Szynowego
2016-04-27 Raport nr 3/2016 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2015 rok
2016-03-22 Raport nr 2/2016 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia spółki Mecanique Deville
2016-01-21 Raport nr 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

2015

2015-12-30 Raport nr 21/2015 Nabycie aktywów o znacznej wartości
2015-12-18 Raport nr 20/2015 Nabycie aktywów o znacznej wartości
2015-12-09 Raport nr 19/2015 Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji VI Emisji
2015-12-07 Raport nr 18/2015 Powołanie Wiceprezesa Zarządu
2015-12-01 Raport nr 17/2015 Zbycie aktywów znacznej wartości
2015-12-01 Raport nr 16/2015 Zbycie aktywów znacznej wartości
2015-11-27 Raport nr 15/2015 Nabycie aktywów znacznej wartości
2015-10-27 Raport nr 14/2015 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
2015-07-14 Raport nr 13/2015 Odpowiedź na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 ksh
2015-07-01 Raport nr 12/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2015 r.
2015-07-01 Raport nr 11/2015 Powołanie osób nadzorujących
2015-06-30 Raport nr 10/2015 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2015 roku
2015-06-26 Raport nr 9/2015 Rezygnacja osoby nadzorującej
2015-06-03 Raport nr 8/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał
2015-06-02 Raport nr 7/2015 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku
2015-04-01 Raport nr 6/2015 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu z dalszej pracy w Zarządzie Spółki
2015-03-17 Raport nr 5/2015 Zmiana stanu posiadania akcji
2015-03-17 Raport nr 4/2015 Wykup obligacji serii A 
2015-03-13 Raport nr 3/2015 Wykup obligacji wyemitowanych przez Zastal SA
2015-02-11 Raport nr 2/2015 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2014
2015-01-30 Raport nr 1/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

2014

2014-12-15 Raport nr 22/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji V emisji
2014-12-05 Raport nr 21/2014 Warunkowa rejestracja akcji w KDPW
2014-11-17 Raport nr 20/2014 Obniżenie do 30 % ogólnej liczby głosów w Zastal SA przez PTI S.A.
2014-11-14 Raport nr 19/2014 Rejestracja przez sąd zmiany kapitału zakładowego Emitenta
2014-09-27 Raport nr 18/2014 Umowa sprzedaży nieruchomości
2014-09-22 Raport nr 17/2014 Podpisanie umów objęcia akcji Emitenta
2014-09-10 Raport nr 16/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 9 września 2014 r.
2014-09-10 Raport nr 15/2014 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 września 2014 roku
2014-08-29 Raport nr 14/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2014-08-18 Raport nr 13/2014 Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 września 2014 roku
2014-08-14 Raport nr 12/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał
2014-07-04 Raport nr 11/2014 Powołanie osób zarządzających
2014-07-01 Raport nr 10/2014 Powołanie osób nadzorujących
2014-07-01 Raport nr 9/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2014 r.
2014-07-01 Raport nr 8/2014 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 roku
2014-06-02 Raport nr 7/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał
2014-05-14 Raport nr 6/2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
2014-04-30 Raport nr 5/2014 Podpisanie umów objcia akcji Emitenta
2014-01-22 Raport nr 4/2014 Animator rynku dla obligacji serii A na Catalyst
2014-01-21 Raport nr 3/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A na Catalyst
2014-01-15 Raport nr 2/2014 Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalyst
2014-01-03 Raport nr 1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

2013

2013-11-27 Raport nr 14/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 26 listopada 2013 r.
2013-11-26 Raport nr 13/2013 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 listopada 2013 roku
2013-10-31 Raport nr 12/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał
2013-09-02 Raport nr 11/2013 Ustanowienie hipoteki
2013-08-30 Raport nr 10/2013 Emisja obligacji serii A 
2013-08-21 Raport nr 9/2013 Podpisanie umowy ramowej o wspópracy
2013-08-14 Raport nr 8/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2013-07-19 Raport nr 7/2013 Ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do podmiotu zależnego
2013-06-20 Raport nr 6/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 18 czerwca 2013 r.
2013-06-19 Raport nr 5/2013 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2013 roku
2013-05-23 Raport nr 4/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał
2013-05-13 Raport nr 3/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
2013-02-28 Raport nr 2/2013 Rezygnacja osoby nadzorującej
2013-01-03 Raport nr 1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

2012

2012-12-17 Raport nr 29/2012 Zawarcie umowy serwisowej i dealerskiej przez spółkę zależną
2012-11-14 Raport nr 28/2012 Ustanowienie hipoteki
2012-10-26 Raport nr 27/2012 Podpisanie umowy ramowej o współpracy
2012-10-08 Raport nr 26/2012 Zbycie aktywów o znacznej wartości przez ZASTAL SA na rzecz spółki zależnej
2012-09-25 Raport nr 25/2012 Powołanie Wiceprezesa Zarządu
2012-09-07 Raport nr 24/2012 Ustanowienie hipoteki
2012-08-07 Raport nr 23/2012 Rejestracja spółki zależnej
2012-07-27 Raport nr 22/2012 Ustanowienie hipoteki
2012-07-17 Raport nr 21/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2012-06-27 Raport nr 20/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2012 r.
2012-06-27 Raport nr 19/2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2012 roku
2012-06-20 Raport nr 18/2012 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji IV emisji
2012-06-04 Raport nr 17/2012 Wypowiedzenie znaczącej umowy
2012-06-04 Raport nr 16/2012 Warunkowa rejestracja akcji w KDPW
2012-05-31 Raport nr 15/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał
2012-05-17 Raport nr 14/2012 Rejestracja spółki zależnej
2012-05-07 Raport nr 13/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
2012-04-04 Raport nr 12/2012 Zmiana stanu posiadania akcji
2012-03-20 Raport nr 11/2012 Zmiany w Zarządzie Zastal SA
2012-02-29 Raport nr 10/2012 Rezygnacja osoby nadzorującej
2012-02-24 Raport nr 9/2012 Zawarcie umowy objęcia akcji - uzupełnienie raportu bieżącego nr 53/2011 z dnia 31 grudnia 2011 r.
2012-02-24 Raport nr 8/2012 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. dotyczącego zawarcia znaczącej umowy
2012-02-24 Raport nr 7/2012 Pismo biegłego rewidenta dotyczące raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r.
2012-02-06 Raport nr 6/2012 Porozumienie w sprawie znaczącej umowy
2012-02-01 Raport nr 5/2012 Zmiana stanu posiadania akcji
2012-01-25 Raport nr 4/2012 Rejestracja przez sąd zmiany kapitału zakładowego Emitenta
2012-01-10 Raport nr 3/2012 Zmiana biegłego rewidenta
2012-01-03 Raport nr 2/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2012-01-03 Raport nr 1/2012 Przekroczenie przez PTI S.A. 33% ogólnej liczby głosów w Zastal SA

2011

2011-12-31 Raport nr 53/2011 Zawarcie umowy objęcia akcji
2011-12-30 Raport nr 52/2011 Objęcie akcji IV emisji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych
2011-12-07 Raport nr 51/2011 Podpisanie listu intencyjnego
2011-12-01 Raport nr 50/2011 Rezygnacja osoby nadzorującej
2011-11-22 Raport nr 49/2011 Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza
2011-11-22 Raport nr 48/2011 Przekroczenie przez PTI S.A. 10% ogólnej liczby głosów w Zastal SA
2011-11-04 Raport nr 47/2011 Objęcie warrantów subskrypcyjnych Spółki
2011-11-02 Raport nr 46/2011 Rejestracja przez sąd zmiany w KRS dot. wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2011-10-26 Raport nr 45/2011 Zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej Zastal Transport Sp. z o.o.
2011-10-21 Raport nr 44/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 18 października 2011 roku
2011-10-19 Raport nr 43/2011 - korekta Korekta raportu bieżącego nr 43/2011 dotyczącego ogłoszenia uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 października 2011 roku
2011-10-18 Raport nr 43/2011 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 października 2011 roku
2011-09-26 Raport nr 42/2011 Tekst jednolity Statutu Spółki Zastal
2011-09-22 Raport nr 41/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2011-07-27 Raport nr 40/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2011-07-04 Raport nr 39/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2011 roku
2011-07-01 Raport nr 38/2011 Powołanie osób zarządzających
2011-07-01 Raport nr 37/2011 Powołanie osób nadzorujących
2011-07-01 Raport nr 36/2011 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011 roku
2011-06-15 Raport nr 35/2011 Zgoda Banku na wykreślenie hipoteki
2011-06-13 Raport nr 34/2011 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Zastal SA
2011-06-03 Raport nr 33/2011 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011 roku
2011-06-02 Raport nr 32/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2011-05-30 Raport nr 31/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2011-05-25 Raport nr 30/2011 Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza
2011-05-25 Raport nr 29/2011 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Zastal SA dokonanych przez podmiot powiązany z osobą nadzorującą
2011-05-06 Raport nr 28/2011 Odwołanie i powołanie osoby zarządzającej w spółce zależnej
2011-05-04 Raport nr 27/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
2011-04-20 Raport nr 26/2011 Umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwał - wycofanie pozwu
2011-04-18 Raport nr 25/2011 Umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwał
2011-04-12 Raport nr 24/2011 Oddalenie wniosku o zabezpieczenie powództwa
2011-04-01 Raport nr 23/2011 Odwołanie i powołanie osób zarządzających
2011-03-22 Raport nr 22/2011 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Zastal SA
2011-03-22 Raport nr 21/2011 Uzupełnienie treści raportu nr 10/2011
2011-03-18 Raport nr 20/2011 Pozew o stwierdzenie nieważności uchwał NWZA z dnia 2 marca 2011 roku
2011-03-04 Raport nr 19/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 2 marca 2011 roku
2011-03-02 Raport nr 18/2011 Powołanie osób nadzorujących
2011-03-02 Raport nr 17/2011 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2 marca 2011 roku
2011-02-09 Raport nr 16/2011 Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 2 marca 2011 roku
2011-02-07 Raport nr 15/2011 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 marca 2011 roku
2011-02-02 Raport nr 14/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2011-02-02 Raport nr 13/2011 Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o ustanowieniu kuratora
2011-01-28 Raport nr 12/2011 Wypowiedzenie znaczącej umowy zawartej przez Emitenta
2011-01-28 Raport nr 11/2011 Wniosek akcjonariusza Spółki o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej
2011-01-21 Raport nr 10/2011 Przekroczenie przez Grupę Kapitałową IZNS Iława SA 10% ogólnej liczby głosów w Zastal SA
2011-01-21 Raport nr 9/2011 Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie NWZA
2011-01-21 Raport nr 8/2011 Inauguracyjne posiedzenie Rady Nadzorczej Zastal SA
2011-01-21 Raport nr 7/2011 - korekta Korekta raportu bieżącego nr 7/2011 - Rezygnacja osoby nadzorującej
2011-01-21 Raport nr 7/2011 Rezygnacja osoby nadzorującej
2011-01-07 Raport nr 6/2011 Powołanie osób nadzorujących
2011-01-07 Raport nr 5/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 7 stycznia 2011 roku
2011-01-07 Raport nr 4/2011 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2011 roku
2011-01-07 Raport nr 3/2011 Odwołanie osoby zarządzającej
2011-01-05 Raport nr 2/2011 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody na zbycie udziałów
2011-01-05 Raport nr 1/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

2010

2010-12-17 Raport nr 27/2010 Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2011 roku
2010-12-06 Raport nr 26/2010 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2011 roku
2010-12-01 Raport nr 25/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2010-11-23 Raport nr 24/2010 Odwołanie i powołanie osoby zarządzającej
2010-11-19 Raport nr 23/2010 Wniosek akcjonariuszy Spółki o zwołanie NWZA
2010-10-26 Raport nr 22/2010 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Zastal SA dokonanych przez podmiot powiązany z osobą nadzorującą
2010-10-25 Raport nr 21/2010 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Zastal SA dokonanych przez podmiot powiązany z osobą nadzorującą
2010-10-01 Raport nr 20/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 29 września 2010 roku
2010-09-30 Raport nr 19/2010 Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 września 2010 roku
2010-09-02 Raport nr 18/2010 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 września 2010 roku
2010-08-30 Raport nr 17/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2010-08-16 Raport nr 16/2010 Przekroczenie przez Grupę Kapitałową IZNS Iława SA 5% ogólnej liczby głosów w Zastal SA
2010-06-22 Raport nr 15/2010 Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza
2010-05-28 Raport nr 14/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 26 maja 2010 roku
2010-05-26 Raport nr 13/2010 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2010 roku
2010-04-29 Raport nr 12/2010 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2010 roku
2010-04-27 Raport nr 11/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2010-04-26 Raport nr 10/2010 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok
2010-04-23 Raport nr 9/2010 Tekst jednolity Statutu Spółki Zastal
2010-04-19 Raport nr 8/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku
2010-04-09 Raport nr 7/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2010-04-08 Raport nr 6/2010 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2009 rok
2010-03-29 Raport nr 5/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 25 marca 2010 roku
2010-03-25 Raport nr 4/2010 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 marca 2010 roku
2010-02-24 Raport nr 3/2010 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 marca 2010 roku
2010-02-24 Raport nr 2/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2010-01-06 Raport nr 1/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

2009

2009-07-06 Raport nr 14/2009 Zawarcie umowy przez jednostkę zależną na wypłatę środków w ramach przyznanej dotacji z LRPO
2009-06-23 Raport nr 13/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA
2009-06-18 Raport nr 12/2009 Powołanie osób nadzorujących
2009-06-18 Raport nr 11/2009 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 roku
2009-06-02 Raport nr 10/2009 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 roku
2009-05-19 Raport nr 9/2009 Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2009-05-05 Raport nr 8/2009 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2009-04-21 Raport nr 7/2009 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2008 rok
2009-03-26 Raport nr 6/2009 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
2009-02-27 Raport nr 5/2009 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 4/2008
2009-01-28 Raport nr 4/2009 Informacja dotycząca kontraktów walutowych
2009-01-07 Raport nr 3/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku
2009-01-06 Raport nr 2/2009 Terminy przekazania raportów okresowych w 2009 roku
2009-01-02 Raport nr 1/2009 Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego

2008

2008-12-03 Raport nr 25/2008 Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza
2008-10-31 Raport nr 24/2008 Przedterminowa, częściowa spłata kredytu
2008-09-29 Raport nr 23/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA
2008-09-26 Raport nr 22/2008 Powołanie osoby zarządzającej
2008-09-26 Raport nr 21/2008 Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej
2008-09-26 Raport nr 20/2008 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 26.09.2008 r.
2008-09-15 Raport nr 19/2008 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 września 2008 roku
2008-09-10 Raport nr 18/2008 Poręczenie kredytu zaciągniętego przez podmiot zależny
2008-08-21 Raport nr 17/2008 Data i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2008-08-18 Raport nr 16/2008 Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza
2008-07-03 Raport nr 15/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA
2008-06-27 Raport nr 14/2008 Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza
2008-06-27 Raport nr 13/2008 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu Zastal SA
2008-06-27 Raport nr 12/2008 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 27.06.2008 r.
2008-06-11 Raport nr 11/2008 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2008 roku
2008-06-11 Raport nr 10/2008 Powołanie osoby zarządzającej
2008-05-28 Raport nr 9/2008 Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2008-05-13 Raport nr 8/2008 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2008-05-05 Raport nr 7/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2007 rok
2008-04-04 Raport nr 6/2008 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
2008-01-24 Raport nr 5/2008 Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza
2008-01-14 Raport nr 4/2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku
2008-01-08 Raport nr 3/2008 Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2008-01-04 Raport nr 2/2008 Terminy przekazania raportów okresowych w 2008 roku
2008-01-04 Raport nr 1/2008 Informacja o odstąpieniu Spółki od przekazywania osobnych jednostkowych kwartalnych i półrocznych sprawozdań finans.

2007

2007-11-28 Raport nr 35/2007 Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza
2007-10-25 Raport nr 34/2007 Otrzymanie certyfikatu ISO 9001
2007-10-23 Raport nr 33/2007 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2007-10-11 Raport nr 32/2007 Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
2007-08-23 Raport nr 31/2007 Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku równoległym
2007-08-17 Raport nr 30/2007 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW w Warszawie S.A. na rynku równoległym
2007-08-14 Raport nr 29/2007 Wykluczenie akcji Spółki z obrotu na Rynku Papierów Wartosciowych CeTO
2007-08-13 Raport nr 28/2007 Złożenie wniosku do Zarządu MTS-CeTO S.A. o wykluczenie z obrotu akcji Zastal SA
2007-08-10 Raport nr 27/2007 Dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku równoległym
2007-08-03 Raport nr 25/2007 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kw. 2007 roku
2007-07-27 Raport nr 23/2007 Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW w Warszawie S.A. na rynku równoległym
2007-07-03 Raport nr 22/2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA
2007-06-28 Raport nr 21/2007 Skład Rady Nadzorczej Zastal SA wybranej na ZWZA w dniu 27 czerwca 2007 r.
2007-06-28 Raport nr 20/2007 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA
2007-06-14 Raport nr 19/2007 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2007-06-06 Raport nr 17/2007 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2006 rok
2007-05-11 Raport nr 15/2007 Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2007-05-07 Raport nr 14/2007 Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza
2007-04-25 Raport nr 11/2007 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2006 rok
2007-04-23 Raport nr 10/2007 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kw. 2007 roku
2007-04-18 Raport nr 9/2007 Zwrot nakładów
2007-03-09 Raport nr 8/2007 Uchwała Zarządu dot. zmiany rynku notowań Spółki z regulowanego rynku pozagiełdowego MTS-CeTO na rynek równoległy GPW
2007-03-02 Raport nr 7/2007 Zawarcie ugody sądowej
2007-01-22 Raport nr 4/2007 Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym
2007-01-08 Raport nr 3/2007 Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku
2007-01-05 Raport nr 2/2007 Zbycie aktywów o znacznej wartości
2007-01-04 Raport nr 1/2007 Wykaz terminów przesyłania raportów okresowych

2006

2006-12-01 Raport nr 24/2006 Zbycie aktywów o znacznej wartości
2006-11-23 Raport nr 23/2006 Wdrożenie systemu zarządzania jakością w firmie Zastal SA
2006-11-10 Raport nr 19/2006 Wykaz terminów przesyłania skonsolidowanych raportów kwartalnych
2006-06-28 Raport nr 16/2006 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA
2006-06-28 Raport nr 15/2006 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2006-06-19 Raport nr 14/2006 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2006-06-06 Raport nr 12/2006 Zmiana terminu przekazania raportu skonsolidowanego Zastal SA za rok 2005
2006-05-25 Raport nr 11/2006 Wykaz raportów bieżących i okresowych przesłanych przez Zastal SA w 2005 r.
2006-05-24 Raport nr 10/2006 Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2006-05-05 Raport nr 7/2006 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego Zastal SA
2006-04-06 Raport nr 6/2006 Zawarcie znaczącej umowy
2006-03-29 Raport nr 5/2006 Przekroczenie przez podmiot powiązany 25% ogólnej liczby głosów w Zastal SA
2006-03-29 Raport nr 4/2006 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego w spółce zależnej
2006-02-27 Raport nr 3/2006 Informacja inwestora o zamiarze zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów
2006-01-05 Raport nr 1/2006 Wykaz terminów przesyłania raportów okresowych

2005

2005-12-08 Raport nr 26/2005 Nabycie akcji emitenta
2005-09-14 Raport nr 24/2005 Nabycie akcji emitenta
2005-07-14 Raport nr 22/2005 Nabycie akcji emitenta
2005-07-01 Raport nr 21/2005 Skład Rady Nadzorczej Zastal SA
2005-07-01 Raport nr 20/2005 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA
2005-07-01 Raport nr 19/2005 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2005-06-15 Raport nr 17/2005 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2005-06-10 Raport nr 16/2005 Zmiana terminu przekazania raportu skonsolidowanego za rok 2004
2005-05-18 Raport nr 15/2005 Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
2005-05-18 Raport nr 14/2005 Nabycie akcji emitenta
2005-05-11 Raport nr 12/2005 Sprostowanie pomyłki w numeracji raportu bieżącego
2005-05-09 Raport nr 11/2005 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego Zastal SA
2005-05-05 Raport nr 9/2005 Wybór Prezesa Zarządu Zastal SA
2005-04-07 Raport nr 8/2005 Nabycie akcji emitenta
2005-02-23 Raport nr 7/2005 Nabycie akcji emitenta
2005-02-07 Raport nr 5/2005 Nabycie akcji emitenta
2005-01-31 Raport nr 4/2005 Nabycie akcji emitenta
2005-01-21 Raport nr 3/2005 Wykaz terminów przesyłania raportów okresowych
2005-01-18 Raport nr 2/2005 Zasady Ładu Korporacyjnego
2005-01-13 Raport nr 1/2005 Przystąpienie do systemu ESPI

Raporty okresowe

WZA

23.10.2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA wraz z projektem uchwał.

Ogłoszenie ZWZA.
Projekty Uchwał.

Wzór pełnomocnictwa na ZWZA.

Władze

Zarząd Spółki

  •                                    –  Prezes Zarządu
  • Wiktor Niedziela    –  Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 100.498.437 akcji, w tym:

  • Akcje serii A : 33.499.500 akcji
  • Akcje serii B1: 6.699.899 akcji
  • Akcje serii B2: 8.039.878 akcji
  • Akcje serii B3: 9.647.854 akcji
  • Akcje serii B4: 11.577.425 akcji
  • Akcje serii B5: 12.523.644 akcji
  • Akcje serii B6: 18.510.237 akcji

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł.

Struktura akcjonariatu powyżej 5%.

AkcjonariuszLiczba akcji% akcjiLiczba głosów% głosów
2nd Square PTE Ltd33.321.00933,1633.321.00933,16

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FIANANSOWE (tys. PLN)ROK 2021ROK 2020
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych
wycenianych w wartości godziwiej przez wynik finansowy
 

112 921

 

-204 415

Zysk/ Strata netto88 546-166 954
Aktywa razem310 075193 304
Kapitał własny258 261157 390
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania51 81435 914
Zysk/Strata na jedną akcję ( w zł)1,01-61,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,9557,59