PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA jest Spółką prawa handlowego, której Akcje od 1998r. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, wpierw w ramach Centralnej Tabeli Ofert, a następnie na głównym parkiecie stołecznej GPW.

Pod koniec ubiegłej dekady Akcjonariusze Spółki zadecydowali o odejściu od dotychczasowych form aktywności oraz o zmianie profilu funkcjonowania, tj. z przemysłowego na inwestycyjny. W myśl postanowień Zgromadzenia Akcjonariuszy – Spółka od 2019r. jest jednostką inwestycyjną, której zasadniczym przedmiotem działalności jest inwestowanie na (na publicznym i niepublicznym) rynku kapitałowym w celu osiągnięcia wartości i przychodów finansowych. W styczniu 2021r. nastąpiła zmiana firmy Spółki, umożliwiającą czytelną identyfikację przedmiotowego charakteru realizowanych inwestycji, którym są podmioty gospodarcze działające w sektorze odnawialnych źródeł energii, a w szczególności na rynku fotowoltaicznym.

Historia Spółki sięga wprawdzie początku lat 90 XX wieku, kiedy na bazie skomercjalizowanego, przedsiębiorstwa państwowego Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego “Zastal” w Zielonej Górze, zawiązano spółkę Zastal Investment Corporation SA, zmienioną wkrótce na Zastal SA, lecz geneza działalności związanej z miejscem oraz siedzibą Spółki jest znacznie dłuższa. Sięga czasów, którym industrialna historia tej części Europy nadała miano “okresu grynderskiego” (od niem. Gründerzeit – czas założycielski). W rzeczonym kontekście historycznym odnosi się do założonej w 1876r. przez inż. Georga Beuchelta (1852-1913) fabryki Beuchelt & Co., która z lokalnej firmy inżynierskiej stała się na przełomie XIX i XX stulecia wiodącym w ówczesnych Niemczech producentem mostów, konstrukcji stalowych i środków transportu.

Zobacz więcej

MISJA:

Powiększenie wartości ekonomicznej dla Akcjonariuszy angażujących kapitał w przedsięwzięcia związane z transformacją energetyczną polskiej oraz unijnej gospodarki

WIZJA:

Osiągnięcie pozycji wiodącej w skali kraju energetycznej grupy finansowej, oferującej za pośrednictwem sieci kontrolowanych lub/i powiązanych kapitałowo podmiotów gospodarczych, efektywne usługi oraz rozwiązania technologiczne związane z sektorem energetyki odnawialnej (OZE), a zwłaszcza w wykorzystaniem i eksploatacją mocy fotowoltaicznych (PV).

KIERUNKI DZIAŁANIA:

Aktywność w zakresie fuzji i przejęć oraz zarządzanie portfelem spółek z sektora OZE/PV.

SPÓŁKI INWESTYCJE AWANGARDA

Celami realizowanych przez Spółkę akwizycji są podmioty, które ze względu na posiadaną wiedzę, kompetencje i doświadczenie znajdowały się  w awangardzie transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

FOTOWOLTAIKA W POLSCE I NA ŚWIECIE

Według aktualnych prognoz Międzynarodowej Agencji Energii – energetyka słoneczna ze średniorocznym przyrostem rzędu 21 % w latach 2020 – 2030 oraz 11 % w okresie 2030 – 2050,
ma być tą, która na przestrzeni trzech kolejnych dekad odnotuje relatywnie największy przyrost mocy ze wszystkich (tak konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych) źródeł energii. W następstwie tego już do końca obecnej dekady jej udział w globalnej podaży energii wzrośnie z 1 % do
6 %, zaś projekcje kontynuacji tej tendencji wskazują, że w połowie XX wieku, aż 1/5 produkowanej na świecie energii będzie pochodziło ze słońca.

 

Tabela 1. Struktura światowej produkcji energii w 2020 r. oraz prognoza jej podaży w 2020 i 2050 roku

      
Źródła 2020203020502020 – 2030

CARG*

2030 – 2050

CARG*

Energetyka odnawialna 12 %30 %67 %9,3 %5,7 %
słoneczna1 %6 %20 %21 %11 %
wiatrowa1 %5 %16 %17 %9,6 %
wodna3 %4 %6 %2,9 %2,2 %
nowoczesne energia stała5 %10 %14 %5,3 %2,8 %
nowoczesne energia płynna1 %2 %3 %14 %4,9 %
nowoczesna bioenergia gazowa0 %1 %3 %10 %6,4 %
pozostałe OZE1 %2 %5 %11 %6,7 %
Tradycyjne wykorzystanie biomasy4 %bdbdbdbd
Energia jądrowa 5 %8 %11 %3,5 %2,4 %
Gaz ziemny 24 %22 %3 % –1,6 %–6,6 %
Energia gazowa (wtórna) z CO20 %2 %8 %37 %16 %
Ropa naftowa29 %25 %8 %–2,3 %–4,5 %
Węgiel 26 %12 %1 %–7,9 %–12 %
Energia węglowa (wtórna) z CO20 %1 %2 %60 %22 %

źródła: Międzynarodowa Agencja Energii (IEA); *CARG – (ang. Compound Annual Growth Rate) wskaźnik składanej średniej stopy wzrostu

Polska już od kilku lat jest jednym z europejskich liderów rynku fotowoltaicznego.

Jego wartość rośnie co roku o kilkaset procent. Jak to możliwe, skoro żyjemy w klimacie umiarkowanym a pogoda nie zawsze nas rozpieszcza? Wbrew pozorom, warunki pogodowe w kraju są optymalne dla indywidualnych gospodarstw i niedużych producentów zielonej energii. Szacuje się, że z instalacji o mocy 1kW można rocznie otrzymać 1000 kWh energii. Wielu właścicieli paneli fotowoltaicznych nie tylko z powodzeniem pokrywa własne zapotrzebowanie energetyczne, ale sprzedaje nadwyżki wyprodukowanego prądu.

Polska już od kilku lat jest jednym z europejskich liderów rynku fotowoltaicznego.

Przede wszystkim dopasowana do indywidualnych potrzeb inwestycji i właściwie rozplanowana.

Prawidłowy dobór mocy instalacji oraz urządzeń takich jak falowniki i mikroinwentery może przesądzić o tym, jak szybko amortyzuje się inwestycja w zieloną energię i jak będą kształtować się miesięczne koszty eksploatacji. Warto pamiętać, że osoby, które zdecydują się na inwestycję w panele fotowoltaiczne mogą liczyć na spore kwoty dotacji a także atrakcyjne ulgi podatkowe.

Przede wszystkim dopasowana do indywidualnych potrzeb inwestycji i właściwie rozplanowana.

Dla wielu inwestorów rozstrzygającym argumentem jest troska o stan środowiska naturalnego.

Energia słoneczna to czyste powietrze i niski ślad węglowy. Panele fotowoltaiczne mogą jednak być źródłem znaczących oszczędności i gwarancją utrzymania stabilnych, niskich cen prądu w następnych latach. Nadwyżki prądu można odsprzedawać lub wykorzystać do ogrzewania domu, oświetlenia ogrodu czy ładowania akumulatorów auta. W dobie częstych podwyżek cen energii elektrycznej, instalacja fotowoltaiczna może okazać się interesującą opcją dla zakładów produkcyjnych – nawet jeśli panele nie pokryją stu procent zapotrzebowania na energię, mogą przyczynić się do zmniejszenia rachunków nawet o kilkadziesiąt procent.

Choć dach jest zazwyczaj pierwszym i najprostszym wyborem, panele fotowoltaiczne mogą być zamontowane w dowolnym miejscu, w które dociera energia słoneczna.

Fasada domu lub dobrze oświetlony kawałek gruntu to doskonała alternatywa dla pokrycia dachowego. To ważne zwłaszcza w przypadku instalacji fotowoltaicznych zasilających zakłady przemysłowe czy budynki gospodarskie. Wraz z rozwojem technologii i jej rosnącą popularnością, na rynku pojawia się coraz więcej innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań pozwalających na tworzenie instalacji fotowoltaicznych dopasowanych dokładnie do potrzeb konsumentów, takich jak dachówki fotowoltaiczne czy wiaty solarne, przeznaczone do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych.

Szacunkowy koszt instalacji fotowoltaicznej to około 4000-5000 PLN za 1kWp mocy.

Wydajność domowej instalacji to zazwyczaj około 5-6 kWp. Koszty inwestycji można pomniejszyć o dotację z programu Mój prąd oraz ewentualne dopłaty oferowane przez samorządy. Dodatkowo, koszty instalacji paneli można odliczyć od dochodu. To, jak szybko się zwrócą, zależy w dużej mierze od miesięcznych rachunków firmy lub gospodarstwa. Im większe, tym szybciej instalacja fotowoltaiczna zacznie przynosić zyski. Szacuje się, że okres ten wynosi średnio 5-7 lat.

Większość nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych można eksploatować w zasadzie bezkosztowo.

Nowoczesne instalacje objęte są przynajmniej dziesięcioletnią gwarancją a producenci zapewniają, że spadek mocy paneli jest nie wyższy niż 0,5% rocznie. Oznacza to, że instalacji nie trzeba wymieniać przez przynajmniej 20 lat. Wbrew obawom konsumentów, panele są odporne nawet na ciężkie warunki pogodowe, w tym gradobicia i bardzo niskie temperatury. Dzięki pokryciu paneli specjalną warstwą izolującą, nie ma także konieczności przeprowadzania okresowego czyszczenia. Instalacja fotowoltaiczna jest zatem w zasadzie bezobsługowa, choć warto co 2-3 lata sprawdzać stan elementów łączących.

Większość nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych można eksploatować w zasadzie bezkosztowo.

Nowoczesne ogniwa krzemowe, z których zbudowane są panele fotowoltaiczne doskonale sobie radzą z przetwarzaniem w energię rozproszonych promieni słonecznych.

Słońce nie musi padać na nie bezpośrednio, działają zatem także w pochmurnie dni oraz zimą. Instalacja działa zatem codziennie, od wschodu do zachodu słońca, choć jej wydajność może się okresowo zmniejszać.

Zabezpieczeniem przed przerwami w dostawie energii jest wówczas możliwość pobierania energii z sieci elektrycznej a raczej “odebrania” z niej nadwyżek prądu wyprodukowanego podczas słonecznych, letnich dni.

Nowoczesne ogniwa krzemowe, z których zbudowane są panele fotowoltaiczne doskonale sobie radzą z przetwarzaniem w energię rozproszonych promieni słonecznych.

Relacje inwestorskie

Kontakt

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
POLAND

Biuro Zarządu Spółki

tel. +48 601 783 164
sekretariat@pgfgroup.pl

© 2021 Polska Grupa Fotowoltaiczna. Projekt i realizacja: Globe Group.